Liczba odwiedzin: 81873

ŚWIGULSKA Mariola (ur. 1961r. )

Ukończyła Wydział Architektury na Politechnice Łódzkiej, doskonaliła warsztat malarski na stypendium w Wiedniu

Tworzy pejzaże, obrazy abstrakcyjne oraz surrealistyczne. Dla swoich ekspresyjnych obrazów poszukuje inspiracji w detalach zaczerpniętych ze świata roślin; ukazuje ulotność przyrody, nagie konary drzew, splątane gałęzie, trawy i kolory, dzięki którym można przetwarzać rzeczywistość.

Liczne prace artystki można znaleźć w kolekcjach w kraju i poza jego granicami. Wybrane wystawy: • Wystawa malarstwa w Berlinie w „Polen Zentrum” (1987) • Wystawa obrazów olejnych w Berlinie „Drei Generationen” (1988) • Wystawa malarstwa w Wiedniu (1990-1992) • Wystawa malarstwa w Łódzkim Domu Kultury (1996) • Wystawa malarstwa w Warszawie w Reform Plaza (1997).